SSC CGL Recruitment 2022 Apply for CGL posts

SSC CGL Recruitment 2022 Apply for CGL posts ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஆட்சேர்ப்பு இந்தியாவில் CGL பதவிகளுக்கான வேலை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த SSC …

Apply Now

SSC Recruitment 2022 Group C Post

SSC Recruitment 2022 ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் ஆட்சேர்ப்பு பின்வரும் பதவிகளுக்கான வேலை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு “சி” (குரூப் “பி”, கெசட் அல்லாதது) மற்றும் …

Apply Now

SSC Recruitment 2022 Junior Translator

SSC Recruitment 2022 ஜூனியர் ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், ஜூனியர் மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் மூத்த ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர்  பணிகளுக்கான பணி அறிவிப்பை பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. SSC …

Apply Now

SSC Recruitment 2022 7500 மேல் காலிப்பணியிடங்கள்

SSC CGL ஆட்சேர்ப்பு 2022 (7500 மேல் காலிப்பணியிடங்கள்) குரூப் பி, குரூப் சி  பணிகளுக்கான ஆட்த்தேர்வு             பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (SSC) ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி …

Apply Now