Latest Notification

பணியாளர் தேர்வு ஆணையம்

Post Name: ஒருங்கிணைந்த பட்டதாரி நிலை தேர்வு

Education: Degree

Total Posts: 20000

Location: இந்தியாவில் எங்கும்

Last Date: 08.10.2022

Apply Now

பணியாளர் தேர்வு ஆணையம்

Post Name: ஸ்டெனோகிராபர் கிரேடு “சி′ மற்றும் ஸ்டெனோகிராஃபர் கிரேடு “டி”

Education: Degree/Master Degree

Total Posts: காலியிடங்கள் உரிய நேரத்தில் தீர்மானிக்கப்படும்.

Location: இந்தியா முழுவதும்

Last Date: 05/09/2022

Apply Now

பணியாளர் தேர்வு ஆணையம்

Post Name: ஜூனியர் ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர், இளைய மொழிபெயர்ப்பாளர் மற்றும் மூத்த ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்பாளர்

Education: Degree

Total Posts: Various

Location: இந்தியாவில் எங்கும்

Last Date: 04/08/2022

Apply Now

SSC Recruitment 2022

Post Name: 2021-22 SSC CGLE தேர்வுக்கான தற்காலிக காலியிடங்கள் 7000 பணியிடங்கள். (கடந்த ஆண்டு SSC CGLE 2020 காலியிடங்கள் மொத்தம் 5000). குரூப் பி கெசட்டட், குரூப் பி அல்லாத கெசட்டட், குரூப் சி.

Education: Refer Notifications

Total Posts: 7000 க்கும் மேல்

Location: இந்தியா முழுவதும்

Last Date: 23.01.2022

Apply Now